Hướng dẫn chuyển hình ảnh Google Photos từ tài khoản này sang tài khoản khác

Theo các bạn được biết thì 1/6/2021 google sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lưu trữ ảnh chất lượng cao miễn phí nữa. Nên như vậy các bạn cần có tài khoản google drive unlimited.
Sau đâu mình Hướng dẫn chuyển photo từ các tài khoản thường sang tài khoản google drive unlimited để backup mua từ GDriveVip.Com. hoặc đơn giản là muốn gộp ảnh của hai tài khoản vào nhau, đó là khi bạn sẽ cần phải chuyển ảnh từ tài khoản này sang tài khoản kia.

1. Thêm tài khoản phụ

Một trong những tính năng chia sẻ cùa Google Photos là bạn có thể chia sẻ toàn bộ ảnh với một tài khoản phụ. Hãy dùng cách này nếu bạn muốn chép toàn bộ ảnh.

Bước 1: Gửi lời mời từ điện thoại đầu tiên

1. Mở ứng dụng Google Photos. Trong trường hợp bạn có nhiều tài khoản Googles, nhấn vào ảnh profile ở góc trên bên phải để chọn đúng tài khoản có chứa hình ảnh mà bạn muốn chuyển

2.  Nhấn vào nút ba gạch ngang ở trên cùng bên trái để mở menu, rồi chọn Settings

3. Nhấn vào Shared libraries, rồi nhấn Get Started

4. Nhập vào tên hoặc địa chỉ email của tài khoản thứ hai

5. Bạn có thể chọn toàn bộ ảnh hoặc một số ảnh, thậm chí là chọn ảnh theo ngày chụp. Ở đây, hãy chọn All Photos. Sau khi chọn xong, xác nhận lại lựa chọn của mình lần nữa ở màn hình tiếp theo rồi nhấn vào Send Invitation

Bước 2: Nhận lời mời

Trên thiết bị đang mở tài khoản phụ, bạn sẽ nhận được thông báo lời mời. Nhấn vào thông báo, một hộp thoại lời mời sẽ hiện ra. Nhấn vào Accept.

Trong trường hợp bạn đăng nhập cả hai tài khoản trên cùng một thiết bị, hãy nhấn vào ảnh profile trên góc trái để đổi tài khoản và nhận được đúng thông báo.

Trong tài khoản phụ, bấm tab Sharing ở dưới cùng. Bạn sẽ thấy một thư viện của tài khoản đã mời mình. Nhấn vào nó, rồi nhấn Accept để chấp nhận.