Hướng dẫn copy dữ liệu drive này sang google drive khác và các dịch vụ cloud

Chào các bạn. mục đích copy và bakup data từ các dịch vụ cloud để phòng ngừa account bị khóa và copy dữ liệu không mất thời gian tải về và up lên lại.
Tool sau thực hiện bằng rclone và chạy trên nền web google colab.

Mình không thích dài dòng:
Mời các bạn vào chủ đề nhé”
Tải tool tại đây: google drivemega.nz

 

Mua tài khoản Google Drive Unlimited

Đăng ký mua tại form bên dưới và chúng tôi sẽ gửi thông tin tài khoản qua email cho bạn
Mua tài khoản Google Drive Unlimited